Klasy IV-VI

 • język polski
 • język angielski
 • język niemiecki
 • matematyka
 • biologia
 • wychowanie do życia w rodzinie
 • przyroda
 • chemia
 • fizyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • historia
 • informatyka
 • technika
 • plastyka
 • muzyka
 • wychowanie fizyczne
 • religia ( dotyczy uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach)