Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty obowiązkowe klas 0-3

 • zajęcia dydaktyczne z wychowawcą
 • technika
 • język niemiecki
 • język angielski metodą Hellen Doron ( w klasie 0 i 1)
 • język angielski
 • plastyka
 • muzyka
 • wychowanie fizyczne
 • basen
 • informatyka
 • religia ( dotyczy uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na uczestnictwo dziecka w  zajęciach)

Przedmioty obowiązkowe klas 4-8

 • język polski
 • język angielski
 • język niemiecki
 • matematyka
 • biologia
 • wychowanie do życia w rodzinie
 • przyroda
 • chemia
 • fizyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • historia
 • informatyka
 • technika
 • plastyka
 • muzyka
 • wychowanie fizyczne
 • religia ( dotyczy uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach)