Witamy

REKRUTACJA DO KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w Prywatnej Szkole Podstawowej L. Piwoni przy ul. Piotra Ściegiennego 34/35, 70 - 354 Szczecin

Dzień dobry,
jeśli troszczą się Państwo o wysoki poziom edukacji swoich dzieci, szukają miejsca bezpiecznego i przyjaznego dla młodego człowieka w trudnym dla niego momencie rozwoju, zapraszamy do naszej szkoły.
Z niektórymi z Państwa znamy się od sześciu, a nawet siedmiu lat. Daje to gwarancję zachowania ciągłości zdobywanej przez Państwa dzieci wiedzy i stabilności środowiska wychowawczego, tworzy lepsze warunki do indywidualnego rozwoju.
Znamy dobrze naszych uczniów, szczególnie ich mocne strony, ambicje, zdolności, potrzeby intelektualne, ale także ich problemy i trudności z jakimi się borykają. Wiemy jak ich motywować, kiedy wymagać, a kiedy pozwolić na chwilę wytchnienia. Zostając w naszej szkole nie będą musieli poznawać nowego środowiska, dostosowywać się do nowych sytuacji czy wymagań. Jak dobrzy przyjaciele razem wyruszymy w dalszą drogę po nową przygodę.
W siódmej i ósmej klasie cały nasz wysiłek pedagogiczny, wieloletnie doświadczenie i najwyższy poziom profesjonalizmu skupimy na indywidualnej pracy z każdym uczniem, dostosowując metody pracy do jego zdolności i potrzeb.
Nasze grono pedagogiczne jest znakomicie przygotowane do pracy w zreformowanej szkole. Tworzą je nauczyciele dyplomowani i mianowani z certyfikatami egzaminatorów, otwarci na najnowsze trendy w oświacie, uczestnicy i prelegenci wielu krajowych i międzynarodowych konferencji metodycznych, nieustannie poszerzający swoje horyzonty i pogłębiający swoje kompetencje.
Oferujemy Państwu poszerzoną siatkę godzin z niemal wszystkich przedmiotów, naukę języków obcych w grupach zgodnych z poziomem zaawansowania oraz wiele zajęć fakultatywnych, które umożliwią rozwój każdego talentu, każdej umiejętności i realizację marzeń o przyszłości Państwa dzieci.
Proponujemy, obok najlepszych sprawdzonych metod tradycyjnych, metody nowoczesne, które pozwolą zdobyć naszym uczniom najważniejsze, preferowane kompetencje niezbędne do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie ludzi myślących, kreatywnych, tworzących rzeczywistość.
Jedną z głównych metod uczynimy metodę projektu, która umożliwia integrację wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Jest to metoda afirmowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w założeniach nowej podstawy programowej.
Chcemy, by nasi uczniowie zdobytą wiedzę i umiejętności potrafili przełożyć na konkretne działania, by stali się aktywnymi uczestnikami życia społecznego, świadomymi swoich kompetencji, praw i obowiązków.

Szkolny Plan Nauczania 

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNEKLASA VIIKLASA VIII
Język polski55
Język angielski55
Język niemiecki55
Historia22
Wiedza o społeczeństwie-2
Plastyka z historią sztuki11
Muzyka1-
Geografia22
Biologia22
Fizyka22
Matematyka55
Informatyka33
Edukacja dla bezpieczeństwa1-
Wychowanie fizyczne44
Zajęcia z wychowawcą11
Religia11

 

FAKULTETY  
Język hiszpański22
Kultura krajów anglojęzycznych11
Robotyka11
Programowanie i algorytmika11
Kulinarny i robót ręcznych22
Ceramika11
Matematyczne11

Drodzy Uczniowie, zapraszamy do naszej szkoły!