Historia szkoły

Prywatna Szkoła Podstawowa została założona przez Leonarda Piwoni w 1999 roku,w Szczecinie.
Jej pierwsza siedziba znajdowała się przy ulicy Sebastiana Klonowica, kolejna od 2006 roku do  chwili obecnej, przy ulicy ks. Piotra Ściegiennego. Funkcję Dyrektora Szkoły od 2000 roku pełni mgr Renata Wysokińska.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Edukacji Narodowej.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i kompetentnych pedagogów od lat związanych z edukacją. W kalendarium uroczystości kulturalnych na stałe wpisał się organizowany przez szkołę konkurs plastyczny „Z wyobraźni" oraz Konkurs Recytatorski im. Henryka Banasiewicza powołanego na patrona w 2003r. Są to uznane projekty,  od  lat skupiające wiele szczecińskich szkół wokół idei propagowania upadającej sztuki recytacji i malarstwa.Na przestrzeni kilkunastu lat do współpracy przy organizacji Konkursu Recytatorskiego udało się zaprosić znamienite osobistości Szczecina:  wspaniałych aktorów Annę Januszewską, Konrada Pawickiego, Krzysztofa Tarasiuka, Marcina Trzęsowskiego, Bożenę Wojtczak; literatów, polonistów Michalinę Butkiewicz, Rafała Podrazę, Ewę Sawkę,  Marzennę Cytryniak – Szubrę; poetów Różę Czerniawską – Karcz, Henryka Banasiewicza; dziennikarza Bogdana Twardochleba.Chlubną tradycją Szkoły są szeroko zakrojone projekty charytatywne, jednoczące wokół szczytnego celu Uczniów, Rodziców i Nauczycieli. Mieliśmy przyjemność oraz satysfakcję podejmować działania na rzecz między innymi: Fundacji „Ratujmy ptaki" w Szczecinie, prowadzonej przez Zofię Brzozowską od 2001r,  Oddziału Ortopedii dla dzieci w Szpitalu Św. Wojciecha w Szczecinie, Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Łabędziej w Szczecinie, instytucji charytatywnej Caritas Polska, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz Schroniska w Szczecinie. W ramach stałej współpracy z Książnicą Pomorską im. Stanisława Staszica poszczycić się możemy dofinansowaniem zakupu przez bibliotekę starej, cennej książki autorstwa Kazimierza Sichulskiego pod tytułem „Moim dzieciom wybrane wierszyki", wydanej we Lwowie w 1925r. Budowaniu poczucia tożsamości narodowej sprzyjają liczne, niebanalne i bardzo ciekawe wycieczki krajoznawcze, a także kilkudniowe wyjazdy w ramach Zielonych Szkół. Uczniowie już od pierwszego roku nauki, poznają piękno, kulturę i tradycje różnych regionów Polski. Od 2008 roku Szkoła nawiązała także współpracę z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych. Wyjeżdżamy coraz dalej i na coraz dłużej…Wymiana międzynarodowa jest od wielu lat jednym ze stałych elementów nauki języków obcych w Szkole. Dzięki organizowaniu polsko-niemieckiej wymianie uczniów i realizacji licznych wielodniowych projektów, uczniowie poznają język, kulturę oraz  zwyczaje niemieckiego partnera.

Świadectwo ukończenia Prywatnej Szkoły Podstawowej Leonarda Piwoni otwiera przed jej absolwentami drzwi wszystkich renomowanych gimnazjów szczecińskich, w tym Gimnazjum przy I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Leonarda Piwoni.