Baza szkoły

Budynek, w którym znajduje się siedziba „Piwoniego", złożony jest z dwóch skrzydeł: w lewym króluje edukacja wczesnoszkolna, w prawym prym wiodą dzieci z klas IV-VI. Uczniowie mogą korzystać ze sklepiku szkolnego, zjeść smaczny obiad w stołówce szkolnej czy też spędzić przyjemne chwile w bibliotece.

W naszej szkole pracujemy obecnie w 26 salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedia.

Podczas zajęć  nauczyciele i uczniowie, stosując aktywne metody pracy , mają  do dyspozycji:

  • komputery z dostępem do bezprzewodowego Internetu,
  • rzutniki multimedialne pozwalające na prezentacje i projekcje prac uczniowskich oraz  korzystanie z programów komputerowych, które w atrakcyjny i ciekawy sposób pozwalają nauczycielom przekazywać wiedzę,
  • laptopy z aktualnym, nowoczesnym oprogramowaniem,
  • tablice multimedialne,
  • plansze edukacyjne,
  • komplety map geograficznych, historycznych,
  • kolekcje minerałów, skał i skamieniałości,
  • gry dydaktyczne.