Hej kolęda! Kolęda!

7 stycznia 2019 roku   o godz.16.30 zapraszamy  do szkolnej auli na Wieczór kolęd!

Do wspólnego kolędowania zachęcać będą małe i duże zespoły, które zaprezentują tradycyjne kolędy oraz utwory tematycznie związane ze świętami Bożego Narodzenia.

Muzykować będą wybrani uczniowie klas I - VIII.