Jak się zapisać

DzienOtwSzko2019

Zgłoszenia można składać w sekretariacie szkoły w godz. 7:30-15:00 przez cały rok szkolny.

Badanie przydatności dzieci do nauki w szkole muzycznej odbywa się przez cały rok szkolny w trakcie indywidualnych spotkań z rodzicami i dzieckiem.

Pliki: