Klasy I-III

 • zajęcia dydaktyczne z wychowawcą
 • zajęcia techniczne
 • język niemiecki
 • język angielski metodą Hellen Doron ( w klasie 0 i 1)
 • język angielski
 • plastyka
 • muzyka
 • wychowanie fizyczne
 • basen
 • zajęcia komputerowe (od pierwszej klasy)
 • religia (dotyczy uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na uczestnictwo dziecka w  zajęciach)
 • instrument główny – 2 x 30 minut
 • rytmika - 1 x 45 minut (zajęcia w grupach klasa 1)
 • rytmika - 2 x 45 minut (zajęcia w grupach klasa 2 i 3)
 • kształcenie słuchu – 2 x 45 minut (zajęcia w grupach klasa 1)
 • kształcenie słuchu – 1 x 45 minut (zajęcia w grupach klasa 2 i 3)
 • chór – 1 x 45 minut