Przedmioty obowiązkowe

Klasy IV-VIII

 • język polski
 • język angielski
 • język niemiecki
 • matematyka
 • biologia
 • wychowanie do życia w rodzinie
 • przyroda
 • chemia
 • fizyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • historia
 • informatyka, zajęcia komputerowe
 • technika, zajęcia techniczne
 • plastyka
 • muzyka
 • wychowanie fizyczne
 • religia ( dotyczy uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach)
 • akompaniament – 1 x 15 minut 2
 • fortepian dodatkowy – 1x 30 minut 1
 • chór – 1 x 45 minut
 • kształcenie słuchu  – 2 x 45 minut
 • audycje muzyczne - 1x45 minut
 • zasady muzyki z elementami edycji nut - 1x45 minut
 • literatura muzyczna - 1x45 minut
 • instrument główny – 2 x 45 minut

  1 zajęcia indywidualne dla uczniów grających na innych instrumentach niż fortepian

  2 organizację zajęć z akompaniamentu ustala nauczyciel instrumentu głównego w porozumieniu z dyrektorem szkoły; zajęcia nie podlegają ocenianiu i nie obowiązują uczniów klas fortepianu i gitary