Witamy

NASZA SZKOŁA TO:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych  z dnia 26.05.2017r.Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia – szkoła o ośmioletnim cyklu kształcenia, w której realizowane jest kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej a w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin ósmoklasisty oraz egzamin końcowy dający podstawę wykształcenia muzycznego.