Historia Szkoły

Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia została założona przez Leonarda Piwoni w 2001 roku, w Szczecinie. Jej pierwsza siedziba znajdowała się przy ulicy Sebastiana Klonowica, kolejna od 2006 roku do  chwili obecnej, przy ulicy Piotra Skargi 23. Funkcję Dyrektora Szkoły od 2001 roku pełni prof. Dariusz Dyczewski. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczniowie  realizują program ośmioletniej szkoły muzycznej I stopnia oraz ogólnokształcącej w cyklu dziennym. Doskonalić grę mogą na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, gitara, saksofon, flet, akordeon, klarnet, perkusja, wiolonczela. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i kompetentnych pedagogów od lat związanych ze środowiskiem muzycznym. 

Piękną kartą zapisał się niezapomniany, organizowany przez Szkołę Festiwal Piosenki Dziecięcej „Na dobre i na złe". W kalendarium uroczystości kulturalnych na stałe wpisał się konkurs plastyczny „Z wyobraźni" oraz Konkurs Recytatorski im. Henryka Banasiewicza powołanego na patrona w 2003r. Są to uznane projekty,  od  lat skupiające wiele szczecińskich szkół, wokół idei propagowania upadającej sztuki recytacji i malarstwa.

Występy Uczniów Szkoły uświetniają liczne uroczystości kulturalne, szkolne konkursy, apele, okolicznościowe spotkania… Dziś nie wyobrażamy sobie żadnego z nich bez  wspaniałej oprawy muzycznej, występów chóru czy koncertów instrumentalnych. W ramach występów w Osiedlowym Festynie Rodzinnym, Szkoła,  tanecznym krokiem, nawiązała współpracę ze środowiskiem lokalnym.  

Chlubną tradycją Szkoły są szeroko zakrojone projekty charytatywne, jednoczące wokół szczytnego celu Uczniów, Rodziców i Nauczycieli. Mieliśmy przyjemność oraz satysfakcję podejmować działania na rzecz między innymi: Fundacji „Ratujmy ptaki"w Szczecinie, prowadzonej przez Zofię Brzozowską od 2001r,  Oddziału Ortopedii dla dzieci w Szpitalu Św. Wojciecha w Szczecinie, Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Łabędziej w Szczecinie, instytucji charytatywnej Caritas Polska, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz Schroniska w Szczecinie. W ramach stałej współpracy z Książnicą Pomorską im. Stanisława Staszica poszczycić się możemy dofinansowaniem zakupu przez bibliotekę starej, cennej książki autorstwa Kazimierza Sichulskiego pod tytułem „Moim dzieciom wybrane wierszyki", wydanej we Lwowie w 1925r.

 Budowaniu poczucia tożsamości narodowej sprzyjają liczne, niebanalne i bardzo ciekawe wycieczki krajoznawcze, a także kilkudniowe wyjazdy w ramach Zielonych Szkół. Uczniowie już od pierwszego roku nauki, poznają piękno, kulturę i tradycje różnych regionów Polski. Od 2008 roku Szkoła nawiązała także współpracę z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych. Wyjeżdżamy coraz dalej i na coraz dłużej…

Muzyczne podróże uczniów Szkoły, obejmują również Europę, bowiem od wielu lat z sukcesami biorą oni udział w międzynarodowych konkursach odbywających się we Francji: Musical de France oraz Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Miłosza Magina.

Osiągnięcia w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach muzycznych, zapewniły uczniom Szkoły, aż dziewiętnaście Stypendiów Artystycznych Prezydenta Miasta Szczecina. 

Wymiana międzynarodowa jest od wielu lat jednym ze stałych elementów nauki języków obcych w Szkole. Dzięki organizowaniu polsko-niemieckiej wymianie i realizacji licznych wielodniowych projektów, uczniowie poznają język, kulturę oraz  zwyczaje niemieckiego partnera.

Świadectwo ukończenia Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia Leonarda Piwoni otwiera przed jej absolwentami drzwi wszystkich szkół muzycznych II stopnia, w tym powstałej w 2007 roku Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia Leonarda Piwoni.