Baza Szkoły

Baza lokalowa POSM I st. Leonarda Piwoni

POSM I st L. Piwoni jest nowoczesną placówką oświatową znakomicie przygotowaną do prowadzenia zajęć objętych nową podstawą programową zarówno w zakresie przedmiotów ogólnych jak i muzycznych oraz kół rozwijających różne sfery zainteresowań naszych podopiecznych. Po zajęciach uczniowie mogą odpoczywać w świetlicach, strefach relaksu lub korzystać z zasobów biblioteki szkolnej.

1. Aula

 • fortepian Bechstein
 • nagłośnienie
 • pulpity
 • krzesła

2. Sala rytmiki i kształcenia słuchu – nr -3:

 • fortepian ERARD
 • odtwarzacz CD
 • instrumenty perkusyjne firmy: NINO, MEINL
 • podręczniki do kształcenia słuchu
 • lustra na dwóch ścianach
 • tablica z pięciolinią

3. Sala perkusji – nr -1:

 • dzwonki, ksylofon, wibrafon, 2 kotły symfoniczne – instrumenty firmy YAMAHA
 • ksylofon  MIDO
 • pełny zestaw perkusyjny EVER PLEY
 • 2 werble YAMAHA
 • congi, bongosy, tamboriny – MEINL
 • 3 temple block – TOSCA
 • instrumenty perkusyjne firmy: NINO, MEINL
 • pianino cyfrowe  YAMAHA
 • pulpity

4. Sala gitary – nr 21A

 • pianino
 • 2 gitary CG 111 C YAMAHA
 • gitara  7/8
 • 2 gitary Hohner ¾
 • gitara hiszpańska ½ ADMIRA
 • gitara  ¼  STAGG
 • podnóżek, 4 podgitarniki
 • pulpit

5 .Sale  z pianinami: nr  -3, 12, 14, 16, 21A, 21B, 25, 26A, 26B, 27, 35

 • instrumenty firmy np. Yamaha, Schimmel, Legnica, Rösler

6. Sala kształcenia słuchu i audycji muzycznych – nr 35

 • pianino cyfrowe Yamaha
 • odtwarzacz Yamaha
 • podręczniki do czytania nut głosem
 • tablica z pięciolinią

7. Pracownia komputerowa – nr 27

 • 18 stanowisk z laptopami
 • komputery
 • drukarki, kserokopiarka
 • sprzęt multimedialny
 • tablica interaktywna

8.Pracownia plastyczna – nr 18

 • duże okrągłe stoły
 • sztalugi
 • rzutnik multimedialny

9. Pracownia ceramiczna – nr  -2

 • 2 piece do wypalania ceramiki
 • koło garncarskie
 • formy do odlewów
 • stoły

10. Pracownie przedmiotowe: jęz. polski, jęz. angielski i niemiecki, historia, przyroda- biologia-geografia, chemia i  fizyka, matematyka,

 • pomoce naukowe (z danego przedmiotu)
 • sprzęt  multimedialny

11. Sale edukacji wczesnoszkolnej kl. I-III

12. Biblioteka:

 • sala nr 17 -  klasy I-III
 • sala nr 37 – klasy IV-VII

13. Świetlice dla uczniów kl. I - III i kl. IV – VII

14. Strefa relaksu dla uczniów kl. I - III (I piętro) i kl. IV – VII (III piętro)

14. Szatnie dla uczniów kl. I - III i Kl. IV – VII