Nasza szkoła

      Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Leonarda Piwoni w Szczecinie istnieje od września 2001 roku. Jest pod nadzorem pedagogicznym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i posiada uprawnienia szkoły publicznej. Uczniowie  realizują program sześcioletniej szkoły muzycznej I stopnia i ogólnokształcącej w cyklu dziennym.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i kompetentną kadrę pedagogów od lat związaną z edukacją.
Ukończenie naszej szkoły pozwala na kontynuację nauki w szkole muzycznej II stopnia lub w dowolnie wybranym gimnazjum.

Organizacja zajęć

Zajęcia ogólnokształcące odbywają się w systemie klasowym, ogólnomuzyczne - w grupach, a nauka gry na instrumencie - indywidualnie. Obecnie dzieci uczą się gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze, flecie, akordeonie, klarnecie, saksofonie i perkusji. Jesteśmy również otwarci na propozycję uczenia na wszystkich pozostałych instrumentach dostępnych w szkolnictwie muzycznym I stopnia.

Nasza szkoła umożliwia osiągnięcie biegłej znajomości języków obcych. Zapewniamy 4 godziny tygodniowo nauki języka angielskiego w klasach I-VI i 4 godziny języka niemieckiego w klasach starszych (IV-VI) oraz 2 godziny niemieckiego w klasach młodszych (I-III).  W młodszych klasach nauka języka angielskiego prowadzona jest m.in metodą Hellen Doron.

O wysokim poziomie nauczania świadczą wyniki Sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej (powyżej średniej  krajowej), a także raport z wizytacji przeprowadzonej przez Centrum Edukacji Artystycznej (specjalistyczna jednostka nadzoru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Nasza szkoła uzyskała najwyższy poziom w spełnianiu wymagań w zakresie procesów zachodzących w szkole (poziom  A ).