Nasi uczniowie w Kanadzie i USA

Nasi uczniowie w dniu 15.06.2019 jadą na kurs języka angielskiego do Toronto, w Toronto uczniowie spędzą miesiąc ucząc się języka angielskiego, zwiedzając Niagara Falls oraz Nowy Jork.