Goście z Rumunii

W dniach 22.10 oraz 23.10.2018 w naszej szkole gościła grupa nauczycieli i dyrektorów ze szkoły International School of Bucharest z Rumunii. Podczas swojej wizyty nauczyciele hospitowali lekcje oraz uczestniczyli we wspólnych projektach z uczniami naszej szkoły.