Ecogenerator

Człowiek uwikłany w cywilizację to projekt edukacyjny zrealizowany przez naszych uczniów na terenie EcoGeneratora, czyli Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Nowoczesny zakład znajduje się na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie. To jedna z najnowocześniejszych spalarń w Europie, przetwarzająca w energię 150 tys. ton śmieci rocznie. Zakład został uruchomiony w grudniu 2017 r.