Klasy I-III

Certyfikaty ÖSD:

ÖSD/Austriacki Dyplom Języka Niemieckiego

    Austriacki Dyplom Języka Niemieckiego (w skrócie ÖSD) jest uznaną przez Państwo Austriackie wspólną inicjatywą dwóch austriackich ministerstw. Egzaminy ÖSD przeprowadzane są zgodnie z międzynarodowymi przepisami (ustalenia Rady Europy) pod ścisłą kontrolą ze strony odpowiednich organów. Certyfikat ÖSD jest uznanym w Europie i na świecie świadectwem znajomości języka niemieckiego. Jego posiadanie zwiększa Państwa szanse w życiu zawodowym, akademickim i codziennym wszędzie tam, gdzie wymagana jest udokumentowana znajomość języka niemieckiego.
Podstawowe informacje
    Egzaminy Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) mogą Państwo zdawać w I Prywatnym LO w Szczecinie cztery razy do roku (w marcu, kwietniu, czerwcu i październiku).     W celu zdania takiego egzaminu należy w odpowiednim terminie zgłosić się do biura, wypełnić formularz oraz wnieść przelewem opłatę egzaminacyjną.
Certyfikat
    Informacji o wynikach egzaminu mogą państwo zasięgnąć telefonicznie w sekretariacie po upływie mięsiąca od egzaminu.
    Certyfikat odbierają Państwo osobiście w sekretariacie.
Co zrobić, gdy nie zda się egzaminu?
    Jeśli nie zdadzą Państwo jednej z części egzaminu (pisemnej lub ustnej), mają Państwo możliwość zdania danej części w ciągu jednego roku w innych terminach. Dokonują Państwo wtedy połowy ustalonej opłaty.

Egzaminy

Egzamin ÖSD składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Główny nacisk kładziony jest na umiejętność komunikacji w języku niemieckim w najróżniejszych sytuacjach życia prywatnego i zawodowego.  
Egzaminy ÖSD:
ÖSD DWD
ÖSD Oberstufe
ÖSD Mittelstufe
ÖSD Zertifikat Deutsch
ÖSD Grundstufe