Zajęcia dodatkowe

Certyfikaty ÖSD:

ÖSD/Austriacki Dyplom Języka Niemieckiego w I Prywanym LO

Austriacki Dyplom Języka Niemieckiego (w skrócie ÖSD) jest uznaną przez Państwo Austriackie wspólną inicjatywą dwóch austriackich ministerstw. Egzaminy ÖSD przeprowadzane są zgodnie z międzynarodowymi przepisami (ustalenia Rady Europy) pod ścisłą kontrolą ze strony odpowiednich organów. Certyfikat ÖSD jest uznanym w Europie i na świecie świadectwem znajomości języka niemieckiego. Jego posiadanie zwiększa Państwa szanse w życiu zawodowym, akademickim i codziennym wszędzie tam, gdzie wymagana jest udokumentowana znajomość języka niemieckiego.

Podstawowe informacje

Egzaminy Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) mogą Państwo zdawać w I Prywatnym LO w Szczecinie cztery razy do roku (w marcu, kwietniu, czerwcu i październiku).     W celu zdania takiego egzaminu należy w odpowiednim terminie zgłosić się do biura, wypełnić formularz oraz wnieść przelewem opłatę egzaminacyjną.

Certyfikat

Informacji o wynikach egzaminu mogą państwo zasięgnąć telefonicznie w sekretariacie po upływie mięsiąca od egzaminu.

Co zrobić, gdy nie zda się egzaminu?

Jeśli nie zdadzą Państwo jednej z części egzaminu (pisemnej lub ustnej), mają Państwo możliwość zdania danej części w ciągu jednego roku w innych terminach. Dokonują Państwo wtedy połowy ustalonej opłaty.

Egzaminy

Egzamin ÖSD składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Główny nacisk kładziony jest na umiejętność komunikacji w języku niemieckim w najróżniejszych sytuacjach życia prywatnego i zawodowego.

Certyfikaty ECDL w  I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence)

Zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej.

Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych.

Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:

1.Podstawy technik informatycznych
2.Użytkowanie komputerów
3.Przetwarzanie tekstów
4.Arkusze kalkulacyjne
5.Bazy danych
6.Grafika menedżerska i prezentacyjna
7.Usługi w sieciach informatycznych

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.