Witamy

REKRUTACJA DO KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZY I PRYWATNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

ul. Klonowica 3, 71-241 Szczecin

Jeśli szukają Państwo dla swojego dziecka nowoczesnej szkoły, która otworzy je na świat, nauczy odwagi do wyrażania własnych poglądów, ukształtuje wiarę w siebie, zaś nauka w niej będzie przyjemnością, zapraszamy do naszej placówki. Pracujemy z każdym dzieckiem indywidualnie, dostosowując nauczanie do jego zdolności, zainteresowań i potrzeb. Wszechstronnie wykwalifikowana kadra pedagogiczna, różnorodne metody nauczania, twórcza i przyjazna atmosfera oraz nowocześnie wyposażone gabinety pomagają nam osiągać założone cele.                      

Nasze doświadczenia w pracy z młodymi ludźmi w wieku 13 - 15 lat sięgają roku 1994, gdy powstały przy I PRYWATNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  klasy VII i VIII szkoły podstawowej. W roku 2000 zostały one, zgodnie z decyzją władz oświatowych, przekształcone w gimnazjum. Grono pedagogiczne szkoły tworzą nauczyciele dyplomowani i mianowani z certyfikatami CKE, zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu. Są to osoby kreatywne, odważnie i odpowiedzialnie wprowadzające innowacje edukacyjne, chętnie współpracujące ze sobą, otwarte na współdziałanie z młodzieżą i jej rodzicami. Zdają sobie sprawę, że dynamicznie zmieniający się świat zobowiązuje ich do permanentnego doskonalenia swoich kompetencji pedagogicznych. Wszyscy w sposób twórczy wykorzystują nowoczesną technologię, wyedukowani przez przedstawicieli Apple'a.

Szkoła ma nowoczesną bazę: gabinet informatyczny, w którym uczniowie uczą się na 21 komputerach iMac wyposażonych w najnowsze oprogramowanie.  W każdej sali znajduje się Apple TV oraz projektor mulitmedialny. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w nowoczesnych halach sportowych, znajdujących się obok budynku szkoły. Nasi uczniowie mają również zajęcia na pływalni Akademii Morskiej.

W centrum procesu edukacyjnego stawiamy młodego człowieka. Traktowany podmiotowo rozwija swoje pasje i kształtuje umiejętności pod kierunkiem mentora i wychowawcy, którzy opracowują indywidualne plany jego rozwoju. Są one omawiane, analizowane i modyfikowane podczas indywidualnych, sobotnich  spotkań ucznia, jego rodziców oraz nauczycieli. Odrzuciliśmy typowe dla rzeczywistości szkolnej wywiadówki. Uważamy, że efektywniejsze są po prostu życzliwe rozmowy osób, których cel stanowi dążenie do osiągnięcia edukacyjnego sukcesu przez każdego ucznia.

Młodego człowieka kształcimy nie tylko zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa, ale także pragniemy doskonalić jego kompetencje w zakresie współpracy, nowoczesnych technologii, kultury dyskusji, retoryki, umiejętności językowych. Szczególną rolę w ofercie edukacyjnej szkoły odgrywają: projekty edukacyjne, debaty, Klub Refleksji Humanistycznej, edukacja filmowa i teatralna, gry miejskie, wycieczki edukacyjne, współpraca międzynarodowa.

Przygotowujemy młodzież do konkursów przedmiotowych, literackich i artystycznych - mamy laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych, zdobywców certyfikatów językowych. Pod kierunkiem naszych nauczycieli uczniowie przystępują do rywalizacji o stypendia szkół  w USA. I w tym zakresie mamy już sukcesy !

Szkolny Plan Nauczania

 

Szkolny plan nauczania może zostać zmodyfikowany, jeżeli MEN zmieni ramowy plan nauczania. Lekcja w szkole trwa 60 minut - a wieloletnie doświadczenia edukacyjne dowodzą efektywności pracy podczas tych zajęć. Każdy nauczyciel pozostaje do dyspozycji młodego człowieka w ramach zajęć wyrównawczych i konsultacji, których harmonogram dostosowuje do planu uczniów. Zajęcia interbloku mają charakter modułowy, prowadzone są przez czterech nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Odbywają się zamiennie z historią sztuki raz na dwa tygodnie w dwugodzinnym bloku. Edukacja dla bezpieczeństwa realizowana jest podczas obozu integracyjnego.

Absolwenci naszego gimnazjum podczas egzaminów zewnętrznych osiągali dotąd najwyższe wyniki / według skali staninowej lokujące się w przedziale 9 / przez ostatnie lata wypracowaliśmy efektywne metody edukacyjnych działań, które zgodnie z EWD zapewniły gimnazjum miano szkoły sukcesu. Nasi uczniowie uzyskiwali wysokie wyniki z sześciu części egzaminu gimnazjalnego, co prezentuje strona OKE w Poznaniu.Jesteśmy szkołą niepubliczną, co skutkowało tym, że media często nie uwzględniały nas w różnych zestawieniach wyników. Oto przykład z ostatniego roku...

 

JĘZYKI OBCE

 

INNOWACJE EDUKACYJNE

INFORMATYKA

Jednym z najważniejszych zadań naszej szkoły -  swoistym priorytetem edukacyjnym -  jest przygotowanie każdego młodego człowieka do profesjonalnego funkcjonowania w rzeczywistości zdominowanej przez permanentnie doskonaloną technologię multimedialną, a w wyniku realizacji innowacyjnego programu edukacyjnego, wyposażenie go w umiejętności kluczowe  do funkcjonowania w XXI wieku. Do tego celu prowadzą nie tylko nowatorskie lekcje informatyki - przedmiotu realizowanego na poziomie rozszerzonym, ale także nauka kodowania, grafiki czy podstawy programowania, zadania wykonywane przy pomocy drukarki 3D oraz nowocześnie wyposażone gabinety przedmiotowe.

iPad

Uczniowie w szkole oraz w domu uczą się, korzystając z ogromnych możliwości edukacyjnych i'Pada. Nauczyciele są prawdziwymi przewodnikami i profesjonalistami w tym zakresie - mają kilkuletnie doświadczenie i cały czas poszukują coraz doskonalszych metod edukacyjnych.
I'Pad stał się podstawowym narzędziem na wszystkich lekcjach. Wiele zajęć jest projektowanych i przeprowadzanych w oparciu o aplikację iTunes U, która gromadzi niczym w pigułce wiedzę, stymuluje kształtowanie uczniowskich umiejętności oraz porządkuje informacje. Uczeń nieobecny w szkole otrzymuje na bieżąco zagadnienia / plansze, prezentacje, filmy, różne teksty, pliki ze zdjęciami / umieszczone w kursie, z którymi może się samodzielnie zapoznać. Do przygotowania kursów przydatne są także inne aplikacje - przede wszystkim: Pages, SimpleMind, Goodreader, iBooks.Tok lekcji bez wątpienia wzbogacają materiały zamieszczone na You Tube, WikiArt. Podczas doskonalenia umiejętności pisania wykorzystywana jest aplikacja Showbie. Dzięki aplikacjom 3D Virtual Art Gallery, Louvre HD, Art Gallery London HD uczniowie wirtualnie zwiedzają najsłynniejsze muzea świata, poznają zabytki, nie opuszczając ławki. Utrwalają tę wiedzę, układając Art Puzzle lub tworząc widgety. Czas historyczny oswajają, opracowując taśmy chronologiczne w BookWidgets, które porządkują najważniejsze wydarzenia z jednej lub wielu epok.

INTERBLOK

To interdyscyplinarny program zajęć eksperymentalnych z zakresu przedmiotów przyrodniczych,  opracowany przez krakowskich naukowców. Nasi nauczyciele uzyskali certyfikaty edukatorów tego programu - stają się mentorami kreatywnych, młodych ludzi podczas  lekcji wypełnionych naukowymi eksperymentami. Podczas tych zajęć nauka naprawdę staje się zabawą ! Każda klasa wyjeżdża także do warszawskiego Centrum Nauki "Kopernik".

HISTORIA SZTUKI

Autorski program edukacji estetycznej, którego celem jest zafascynowanie młodego człowieka najwybitniejszymi dziełami europejskiej sztuki. Uczniowie poznają dzieła i artystów. Odbywają wirtualne peregrynacje po muzeach i galeriach sztuki. A w maju wyruszają na edukacyjną wycieczkę do Francji, Hiszpanii, Austrii, Włoch..., która stanowi podsumowanie rocznego projektu edukacyjnego.

MUZYKA

Nasi uczniowie stają się prawdziwymi koneserami muzyki klasycznej, której  słuchają w wyjątkowym gabinecie... bez szkolnych ławek, wygodnie usadowieni w  fotelach...

SZTUKA RETORYKI I AUTOPREZENTACJI

Uczeń systematycznie w szkole kształtuje swoje umiejętności w zakresie sztuki pięknego i przekonującego mówienia, Każdy przystępuje do wieloetapowego konkursu o tytuł Mistrza Artis Bene Dicendi. W ramach warsztatów doskonali język ciała, operowanie głosem, mimiką, gestem.

SZKOLNY DZIEŃ PROJEKTÓW

Raz w miesiącu w szkole realizowane są interdyscyplinarne międzyklasowe projekty edukacyjne. Uczniowie, działając w zespołach, doskonalą umiejętności współpracy podczas rozwiązywania problemów, kształcą własną kreatywność, nabywają pożądanych kompetencji społecznych.

SZKOLNY KLUB FILMOWY

Cztery razy w trakcie roku szkolnego młodzież realizuje edukacyjne projekty filmowe, których tematy odzwierciedlają zagadnienia filozoficzne, psychologiczne, socjologiczne, artystyczne. Jednocześnie uczniowie poznają najwybitniejsze dzieła światowej sztuki filmowej. Młodzi ludzie wchodzą  zatem w krąg kultury wysokiej.

EDUKACYJNE GRY MIEJSKIE

W kwietniu i w maju młodzież uczestniczy w humanistycznych, przyrodniczych i matematycznych grach miejskich, podczas których nie tylko "uczy się, bawiąc", ale także doskonali kompetencje społeczne, umiejętności współpracy w grupie oraz poznaje elementy edukacji regionalnej.

DEBATY OKSFORDZKIE

Dwa razy w trakcie roku szkolnego uczniowie uczestniczą w debatach, do których podczas wielu tygodni przygotowują się, poznając różne dzieła popularnonaukowe i teksty kultury. Uczą się podstaw erystyki, kultury dyskusji, przekonującego operowania argumentami.

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Ten przedmiot uczniowie realizują podczas obozu integracyjnego w Murzasichle koło Zakopanego. Treści programowe poznają przede wszystkim podczas warsztatów, wycieczek, alarmów, podchodów... Nabywają w sposób praktyczny kompetencji niezbędnych w życiu.

WIEDZA O KULTURZE W JĘZYKU ANGIELSKIM I W JĘZYKU NIEMIECKIM

To przedmioty, których celem jest doskonalenie kompetencji językowych, poznawanie kultury, osiągnięć naukowych, zagadnień socjologiczno - politycznych różnych krajów, kształtowanie postaw otwartych na świat i innych ludzi. Podczas tych zajęć uczeń pracuje w grupie przy pomocy przede wszystkim i' Tunes U oraz innych aplikacji.

Drogi Uczniu przyszłorocznej klasy VII! Flex Program szansą dla Ciebie!

W naszej szkole, począwszy od roku szkolnego 2016/2017 przygotowujemy do międzynarodowego programu stypendialnego Flex Program.

Czym jest Flex Program?

program wymiany kulturalnej dla młodzieży w wieku 15-16 lat pochodzącej z krajów Europy Wschodniej,
finansowany przez Rząd USA i administrowany przez Biuro ds.Edukacji i Kultury Departamentu Stanu USA (ECA),
umożliwia naukę polskim uczniom w amerykańskich szkołach średnich oraz wspólne mieszkanie u amerykańskich rodzin goszczących (w ramach wolontariatu),
2015 - po raz pierwszy w Polsce,
2016-2017 - pierwszy rok szkolny, w którym polscy uczniowie wyjechali do USA.

We wrześniu 2016 roku ruszyła II edycja programu i tym samym ogólnopolska rekrutacja, w której uczniowie mogą zdobyć roczne stypendium w jednej z amerykańskich szkół średnich.

W bieżącym roku szkolnym aż troje uczniów naszych szkół /z województwa zachodniopomorskiego zakwalifikowały się cztery osoby / - gimnazjum i liceum: Oliwia Kacprzak, Artur Nowakowski i Julia Ignaczak - dostało się do półfinału zmagań ogólnopolskich. Przeszli skomplikowany proces rekrutacyjny i w tej chwili oczekują na wyniki finału Flex Program 2017/2018, mając nadzieję na zdobycie tytułu finalisty  Future Leaders Exchange Program. Ich aplikacje, wypełnione w języku angielskim, eseje na wybrany temat, a także wyniki testów językowych i zadań grupowych przekazano do centrali American Councils w Waszyngtonie. Wiosną dowiedzą się, czy pokonali rywali z całej Polski i wylecą na rok do Stanów Zjednoczonych, by realizować swoje pasje, uczyć się języka angielskiego i zdobywać bezcenne doświadczenia.

A zatem Drogi Uczniu przyszłorocznej klasy VII!
Postaw na pasję, pomysł, działanie. I oczywiście komunikatywny język angielski!
W naszej szkole możesz liczyć na pomoc wykwalifikowanej kadry, która pomoże Ci przejść cały proces rekrutacyjny.

Zachęcamy do przygody z naszą szkołą!