Współpraca

I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie oraz Gimnazjum przy I Prywatnym LO to szkoły kształtujące wśród młodych ludzi postawy otwarte na świat, różne kultury i światopoglądy. Przygotowują one do dalszego kształcenia na europejskich uniwersytetach umożliwiając w ten sposób dobry start w dorosłe życie. 
Dlatego w programie szkoły znaczącą rolę odgrywa kształcenie umiejętności językowych. Odbywa się ono nie tylko w ramach codziennych zajęć z języków obcych (angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego), przeprowadzanych w grupach według stopnia zaawansowania, lecz również poprzez program współpracy z europejskimi szkołami. 
Od wielu lat młodzież z naszej szkoły wyjeżdża na stypendia do prestiżowej prywatnej szkoły w Louisenlund, w Niemczech, gdzie w komfortowych warunkach realizuje program edukacyjny i rozwija własne pasje takie jak np. tenis, jazdę konno, garncarstwo. Każdego roku przedstawiciele obydwu szkół uczestniczą w Obradach Młodych Dyplomatów w kilońskim parlamencie.
W roku 2013 rozpoczęliśmy współpracę z instytutem IES Ana Maria Matute w Cabanillas  del Campo  w Hiszpanii. Program wymiany międzykulturowej realizowany z ww. szkołą sprzyja nie tylko doskonaleniu umiejętności językowych z zakresu języka hiszpańskiego i angielskiego, ale uczy także samodzielności oraz odpowiedzialności.
Gimnazjum przy I Prywatnym LO nawiązało współpracę z Jan Tinbergen College (Roosendaal) z Holandii. Młodzież oprócz pogłębiania praktycznej znajomości języka angielskiego uczestniczy w warsztatach fotograficznych, których celem jest dokumentowanie piękna przyrody polskiej i holenderskiej.
Co roku organizowane są poza granicami naszego kraju obozy języka hiszpańskiego i angielskiego. W Hiszpanii do tej pory udało nam się zwiedzić Walencję i Barcelonę, gdzie uczniowie świetną okazją do poznania żywego języka i zrozumienia magicznej kultury Hiszpanii. Język angielski doskonalili wielokrotnie w USA i Kanadzie.
Szkoła zapewnia również bogatą ofertę  wycieczek edukacyjnych. Uczniowie naszych szkół zwiedzili już niemal całą Europę oraz kraje spoza Starego Kontynentu, np. Japonię, Chiny, USA czy Kanadę.